Utrecht University’s Faculty of Veterinary Medicine becomes first in the Netherlands with a 100% Agfa HealthCare Cloud-hosted image management system

Published On: June 30th, 2021|Categories: Enterprise Imaging, Enterprise Imaging Platform, Image Data Management|
Diergeneeskunde Utrecht

(Dutch text below)

On April 10, the Faculty of Veterinary Medicine of Utrecht University went live with a completely new Enterprise Imaging environment, fully hosted in the Agfa HealthCare Cloud – the first in the Netherlands. After only a short implementation time, the veterinary hospital no longer has to deal with system management, while loading and displaying images is now faster than before.

Largest university animal hospital in Europe

The Faculty of Veterinary Medicine of Utrecht University runs the largest university animal hospital in Europe. Its missions are to provide specialist veterinary care, offer clinical training to veterinary students, and play a pioneering role in animal care and welfare research and innovation.

The hospital has relied on Agfa HealthCare image management systems since 2007, upgrading to Enterprise Imaging several years ago. When the contract was renewed, the decision was made to build a brand-new Enterprise Imaging environment in the Agfa HealthCare cloud.

Fast implementation and image access

A first in the Netherlands, the solution offers the veterinary faculty:

  • All new hardware for the Enterprise Imaging platform
  • 24/7 support for software and hardware
  • A redundant VPN connection across multiple providers
  • An infrastructure that can easily be expanded to a fully redundant design

The acceptance test for the new Enterprise Imaging environment was completed end-March, with the performance measurements showing even faster image access in the Cloud compared to the data center. Consequently, on 10 April 2021, the green light was given to go-live.

Good collaboration and a flexible solution

“Although our facility is smaller than most university hospitals for humans, our workflows can be very similar. Like them, we have many specialists who perform both patient care and research. In addition, there is a great need for sharing research information. In all these respects, the flexibility of the Enterprise Imaging solution fits our needs perfectly,” says staff at the veterinary faculty.

“We have always enjoyed good collaboration with Agfa Healthcare, and this project was no exception,” says the faculty’s project team. “The project ran smoothly, and we are very pleased with the solution and the possibilities it offers for the future.”

“The fact that the patients of this hospital are animals makes this a very special customer for Agfa HealthCare,” concludes Camiel Tromp of Agfa HealthCare Netherlands. “We are extremely proud that we were able to efficiently deploy our Enterprise Imaging platform in this environment – once again demonstrating its flexibility. Hosting the Enterprise Imaging solution in the Cloud enables even faster access to images, relieves the hospital staff of a number of tasks, and provides them with a service tailored to their needs today and in the longer term.”


Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is eerste klant in Nederland met  beeldmanagementsysteem dat volledig wordt gehost in de Agfa HealthCare Cloud

Op 10 april is de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht live gegaan met een volledig nieuwe Enterprise Imaging-omgeving in de Agfa HealthCare Cloud. Een korte implementatietijd volstond om de cloudoplossing operationeel te krijgen en het dierenziekenhuis te ontzorgen op het gebied van systeembeheer. De beelden worden nu ook sneller ingeladen en getoond dan voorheen.

Grootste academisch dierenziekenhuis in Europa

 De faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht beschikt over het grootste academische dierenziekenhuis van Europa. Dit ziekenhuis levert specialistische diergeneeskundige zorg en leidt studenten op tot dierenarts.. Daarnaast vervult het een voortrekkersrol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovaties van zorg en welzijn voor dieren.

Sinds 2007 maakt het ziekenhuis gebruik van het beeldmanagementsysteem van Agfa HealthCare. Het oorspronkelijke RIS/PACS-systeem werd enkele jaren geleden geüpgraded naar Enterprise Imaging.

Enterprise Imaging in de cloud: primeur voor Nederland

Na vernieuwing van het contract met Agfa HealthCare werd beslist om de Enterprise Imaging-oplossing niet langer te hosten in een extern datacenter, maar om een volledig gehoste omgeving te faciliteren vanuit de Agfa Cloud – een primeur voor Nederland.

Hierdoor kan de faculteit Diergeneeskunde genieten van volgende voordelen:

  • Volledig vernieuwde hardware voor het Enterprise Imaging platform;
  • 24/7-support voor software- en hardware
  • Redundant VPN-connectie verdeeld over meerdere providers;
  • De infrastructuur is eenvoudig uit te breiden naar een volledig redundant design.

Korte doorlooptijd

In plaats van enkel de servers van het datacenter naar de Agfa Cloud te verhuizen, is er een volledig nieuwe Enterprise Imaging-omgeving in de Agfa HealthCare Cloud opgebouwd. Op die manier was het mogelijk om een benchmarking uit te voeren en vooraf met zekerheid vast te stellen dat de hosting vanuit de Agfa Cloud minstens even goed presteerde als de hosting vanuit het datacenter.

Na voorbereidende acties is begin maart 2021 een start gemaakt om de Agfa HealthCare Cloud voor de faculteit Diergeneeskunde in te richten. Drie weken later was de cloudoplossing operationeel met een kopie van de productiedatabase van de faculteit – inclusief het complete beeldarchief.

Samen met Agfa Healthcare heeft de faculteit Diergeneeskunde de acceptatietest eind maart succesvol uitgevoerd. De performancemetingen wezen uit dat de beelden op de Agfa Cloud veel sneller worden ingeladen en getoond dan voorheen. Zo kwam er al op 10 april groen licht voor de go-live van het nieuwe platform.

 Goede performance

Ondanks een aanzienlijk kleinere omgeving, zijn er qua workflow in ons academisch dierenziekenhuis veel gelijkenissen met een humaan ziekenhuis.

We beschikken over een groot aantal specialisten die zich bezighouden met een combinatie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Daarnaast is er een grote behoefte aan het delen van onderzoekinformatie. In al deze opzichten past de flexibiliteit van het beeldmanagementsysteem van Agfa HealthCare prima bij onze behoefte,” zeggen de medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde.

“Sinds de start van de digitalisatie van onze afdeling in 2007 hebben wij een fijne samenwerking met Agfa Healthcare,” aldus de medewerkers van faculteit Diergeneeskunde die betrokken waren bij dit project. Na een relatief korte voorbereidingstijd zijn we succesvol kunnen overgaan naar de nieuwe Cloud omgeving. Het project verliep buitengewoon soepel. Wij zijn zeer te spreken over de oplossing en de mogelijkheden die deze biedt voor de toekomst.”

“De patiënten van het ziekenhuis van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zijn allemaal dieren, en in die zin is dit ziekenhuis een heel bijzondere klant voor Agfa HealthCare,” zegt Camiel Tromp van Agfa HealthCare Nederland. “We zijn ontzettend trots dat we onze Enterprise Imaging-oplossing ook in deze omgeving efficiënt kunnen inzetten. Dit toont nog maar eens de flexibiliteit van Enterprise Imaging aan. Door de oplossing nu in de cloud te hosten, kunnen we het academisch dierenziekenhuis een aantal zorgen uit handen nemen en hen een betere service leveren, op maat van hun behoeften vandaag en op langere termijn.”

More from this category